Categorie archieven: Uncategorized

MISSIE /VISIE

De cultuurraad zet zich vooral in op cultuureducatie en –participatie om de kennismaking met kunst en cultuur mogelijk te maken en daarmee talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.  Een van de zaken waar de cultuurraad zich specifiek op richt is de ontwikkeling van creativiteit en initiatieven zowel van verenigingen als van een enthousiaste inwoner of een groep. Bijvoorbeeld kunnen we met kleine projectondersteuning inwoners aanmoedigen om cultuur naar onder ander hun buurt te brengen. Cultuur wordt als middel ingezet om de leefbaarheid van de gemeente te vergroten, een bijdrage te leveren aan sociale cohesiezorg en welzijn

Als cultuurraad mikken we op een goede adviesverlening aan het bestuur met participatie van verenigingen en de niet georganiseerde inwoner. . Dit zien we als een criterium die gehanteerd zal worden als uitgangspunt van elk advies dat door de cultuurraad zal verleend worden.

Wij stellen burgerparticipatie voorop. Vanuit die opvatting dat we vanuit onze werking zoveel mogelijk willen overlaten aan onze verenigingen, creatieve inwoners, … . Dit kan bijvoorbeeld in een co-creatie vormgegeven worden. De visie is dat de burger aan zet is en dat ook de gemeente dit faciliteer. We streven ernaar om zoveel mogelijk mensen te laten participeren, iedereen moet kunnen deelnemen.

Een ander doel is om cultuurhistorische gebouwen, landschappen en waarden te behouden, vanuit de idee dat deze belangrijk zijn voor de gemeenschap en/of gezichtsbepalend voor de gemeente. We houden de vinger aan de pols bij onder ander eventuele verkoop van waardevol erfgoed, restauratienoodzaak, behoud van waardevolle ruimtelijk aspecten zoals landschappen, …

De cultuurraad wil een optimale ondersteuning bieden aan verenigingen, creatievelingen, .. zelfs dromers…..maar ook  een spreekbuis zijn naar zowel het gemeentebestuur als de Dilbeekse inwonerbeleidsnota_missie-visie-strategie_jw